Quảng cáo – Tuyển dụng

Ngày: 11/10/2018

Xem tiếp 

Ngày: 05/07/2018

Xem tiếp 

Ngày: 27/05/2015

  Tham gia ký kết về vấn đề phát triển nguồn nhân lực và tuyển dụng trực tiếp của các công ty, doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng, được Lãnh đạo Nhà trường nói chung và Ban tổ chức Ngày hội nói riêng đặc biệt quan tâm trong Ngày hội TTĐHQT&CHVL (30/05/2015).

Xem tiếp 

Ngày: 13/10/2013

Nội dung đang cập nhật

Xem tiếp 

TIN MỚI CẬP NHẬT