Tài liệu

Ngày: 12/05/2015

 Đề cương này áp dụng cho khối đại học liên thông K2.406TD và K5.406LD ( Đề cương gồm 15 trang)

Xem tiếp 

Ngày: 12/05/2015

 Sinh viên chú ý đề cương này áp dụng cho sinh viên các lớp K6.406, K7.C68, K4.406V

Xem tiếp 

Ngày: 12/05/2015

 Sinh viên chú ý đề cương dành cho lớp của mình

Xem tiếp 

Ngày: 12/05/2015

 Đề cương này áp dụng cho lớp K5.406LD

Xem tiếp 

Ngày: 21/01/2015

Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT