Kỹ năng nghề nghiệp

Ngày: 25/05/2015

Xem chi tiết
Xem tiếp 

Ngày: 09/01/2015

Hiện nay các nhà tuyển dụng khi tuyển nhân sự, họ đặc biệt quan tâm đến khả năng làm việc nhóm của ứng viên. Vậy tại sao kỹ năng làm việc nhóm lại quan trọng đến như vậy?
Xem tiếp 

TIN MỚI CẬP NHẬT