Tin tức - Sự kiện
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2019

Ngày: 20/02/2019

Trong tháng 03/2019, Trường có tổ chức xét tốt nghiệp. Do đó, Khoa thông báo những sinh viên nào đã hoàn thiện xong các môn còn nợ thì lên Khoa làm thủ tục  đăng ký xét tốt  nghiệp.

Thời gian: đến hết ngày 28/02/2019

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT