Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO GẤP VỀ TỔ CHỨC LỚP HỌC TÍCH LŨY

Ngày: 24/12/2018

 THÔNG BÁO GẤP VỀ TỔ CHỨC LỚP HỌC TÍCH LŨY

Theo chỉ đạo của Hiệu Trưởng và Phòng Đào tạo, các học phần tích lũy được tổ chức trong học kì 1 (2018 - 2019) sẽ tiến hành theo phương thức: giáo viên cho ôn và thi ngay sau đó.

Hiện nay Khoa Kế toán - Tài chính còn một số em đã đăng kí tích lũy nhưng chưa đóng lệ phí tích lũy. 

Đề nghị các em nhanh chóng đến phòng KH - TC đóng lệ phí tích lũy. Chậm nhất ngày 24/12/2018. Sinh viên đăng kí tích lũy theo dõi wedsite của Khoa hoặc gọi hỏi giáo vụ Khoa, Phòng Đào tạo để biết lịch ôn và thi tích lũy.

Trân trọng!

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT