Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC TÍCH LŨY (HỌC KỲ II NĂM 2018-2019)

Ngày: 01/03/2019

Hiện nay đã bắt đầu học kỳ II, Khoa thông báo cho các bạn Sinh viên còn nợ môn, lên Khoa đăng ký học tích lũy.

Thời gian: đến hết ngày 10/03

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT