Thông báo của BGH và Phòng ban
Thông báo về việc đăng ký ở nội trú.

Ngày: 01/08/2016

 Hiện nay nhà trường đã hoàn tất công tác tu sửa Ký túc xá, ngày 01/08/2016 Ban quản lý Ký túc xá bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký vào ở Ký túc xá của sinh viên. 

 

Untitled65d27.png
( admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT