Thông báo của BGH và Phòng ban
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017

Ngày: 24/11/2016

 Các Khoa thông báo cho sinh viên biết lịch đăng ký các học phần Học kỳ II năm học 2016-2017, vì thời hạn đăng ký có hạn nên đề nghị các Khoa thông báo lịch đăng ký cho SV biết sóm để chủ động thời gian đăng ký, tránh tình trạng SV khi biết lịch đăng ký thì đã hết hạn. (trên các kênh: GV CVHT, lớp trưởng, website, face.....)


Khi SV lên Khoa đăng ký đề nghị Giáo vụ khoa dựa vào kế hoạch GD HK II 2016-2017 hướng dẫn cụ thể cho sinh viên biết: học kỳ này có học phần đó hay ko, nếu có thì mới cho SV đăng ký và hướng dẫn tên lớp cụ thể để SV biết theo dõi lịch học  trên web tkb.quangtrung, còn nếu ko có học phần đó trong kỳ này thì hướng dẫn SV đăng ký trong đợt học kỳ tiếp theo.
Ngoài ra để tránh sự trùng lịch học giữa lớp học chính và lớp tích lũy thì nên hướng dẫn SV đang học các lớp ở các buổi chính trong tuần thì nên đăng ký tích lũy ở các lớp liên thông học thứ 7, CN hoặc ngược lại.

 
 Các file đính kèm thông báo này:
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN:  drive.google.com/file/d/0BxVtUHeQ31djT1ZBSEU3OXEwcDA/view
 
( admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT